ร่วมงานกับเรา

สนใจร่วมงาน กับเรา #พร้อมสุข รับสร้างบ้าน

คุณสมบัติเบื้องต้น  โฟร์แมนก่อสร้าง/Headman
ควบคุมงาน  ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาหน้างาน,ปัญหาเฉพาะหน้า  ถอดปริมาณวัสดุที่จะใช้หน้างาน อัปเดตและรายงานประจำวัน  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

– เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
– สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา วิศวกร สถาปนิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม SketehUP Make ได้เป็นอย่างดี
– มีใจรักการบริการ และพร้อมพัฒนา เรียนรู้ตลอดเวลา
– สามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
– มีความอดทนสูงและความรับผิดชอบสูง
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัว / ประวัติการทำงาน
2. รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. ใบรายงานผลการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน